Monday, February 23, 2009

Yari Ka

2-14-09 1:30 AM

"I think I was wrong once, but I might have been mistaken."
-Alucard

Nagsimula ang araw gaya ng ibang nagdaan. Pero Friday the 13th raw, dapat mag-ingat.

No comments:

Post a Comment